Tillväxten medför att vi nu rekryterar ytterligare en supportmedarbetare. I samband med kraftigt ökad försäljning samt nya serviceåtagande från SHARP centralt kommer Björn Lissinger tillsammans med Peter Andersson och Lars Jensen framåt garantera fortsatt service i världsklass!

Björn har en gedigen erfarenhet ifrån branschen och känner mycket väl till Sharps produkt- och tjänsteutbud. Björns börjar hos oss Januari 2019.

Varmt välkommen Björn!