Best Solution Syd AB fortsätter växa

Best Solution Syd AB fortsätter växa

Tillväxten medför att vi nu rekryterar ytterligare en supportmedarbetare. I samband med kraftigt ökad försäljning samt nya serviceåtagande från SHARP centralt kommer Björn Lissinger tillsammans med Peter Andersson och Lars Jensen framåt garantera fortsatt service i...