Best Solutions Syd AB är din lokala leverantör i Södra Sverige av dokument och informationslösningar med Sharp som varumärke.

Kontakt

Skicka ett mail eller ring oss på:
010-20 23 700 för att få veta mer.

Best Solutions växer och söker säljkraft till Helsingborg

Tjänsten går ut på att effektivt och systematiskt bearbeta nya och befintliga kunder inom handelsområdet för fortsatt tillväxt. Vi bearbetar enbart företagskunder dvs Business2Business med fokus på SME, små och medelstora företag. Hög fokus på nykundsbearbetning.

läs mer

Best Solution Syd AB fortsätter växa

Tillväxten medför att vi nu rekryterar ytterligare en supportmedarbetare. I samband med kraftigt ökad försäljning samt nya serviceåtagande från SHARP centralt kommer Björn Lissinger tillsammans med Peter Andersson och Lars Jensen framåt garantera fortsatt...

läs mer

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

ÄNGELHOLM

Adress Hässleholm
Björklundavägen 3
281 33 Hässleholm, Sverige

Adress Helsingborg
Garnisonsgatan 23
254 66 Helsingborg

Adress Ängelholm
Metallgatan 12
262 72 Ängelholm

Telefon
010 2023700
Epost info@sharpsyd.se

Support
Epost support@sharpsyd.se
010 2023700